Verzenden & retourneren

Verzenden

Uw bestelling wordt bij PostNL aangeboden,U krijgt van on een track and trace code waarmee u uw bestelling kunt volgen. Het meeste van de producten ontvangt u uw bestelling de volgende werkdag mits u voor 16:00 uw bestelling heeft geplaatst (NL).

Bent u niet thuis? Dan probeert PostNL uw levering bij uw buren af te leveren en krijgt u een afhaalbericht in uw brievenbus. Mocht dit niet mogelijk zijn dan doet PostNL op een later moment nog een aflever poging. Mocht u deze aflevering ook niet in ontvangst kunnen nemen kunt u uw bestelling bij het postkantoor afhalen. PostNL zal altijd een afhaalbericht in uw brievenbus achterlaten wanneer u het pakje kunt afhalen.


Voorwaarden retourneren

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De volgende producten vallen niet onder de garantie

Houdt u er rekening mee dat bij mechanische beschadigingen zoals breuk, scheuren, putten, deuken, krassen etc., welke na aankoop zijn ontstaan, uw recht op garantie vervalt. Evenmin vervalt de garantie indien fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade.

Let u daarom ook op onze aanwijzingen omtrent het onderwerp 'retournering' om beschadiging tijdens het transport te vermijden.

Voorbeelden waarbij de garantie vervalt:

Beschadigde onderdelen van harddisks en andere massa-opslag producten:
Te lange of te dikke schroeven beschadigen bij het monteren de printplaat van harddisks. Afgezien van het feit dat bij zulke beschadigingen de garantie vervalt, kan het kortsluiting veroorzaken en ook schade aanrichten aan andere componenten in uw PC. Ook in dat geval vervalt elke aanspraak op garantie.
Mechanische beschadigingen van producten:
Deuken of verbogen hoeken, in het bijzonder bij harddisks en andere massa-opslagproducten, wijzen op een niet juist gebruik van het product. Mechanisch beschadigde moederborden, processors, geheugenmodules, controllerkaarten etc. worden nimmer omgeruild. Garantie is in dergelijke gevallen uitgesloten.
Defecte componenten door een verkeerde energievoorziening:
Rook- en kortsluitingssporen op componenten (moederbord, harddisk, geheugen etc.) duiden erop dat deze verkeerd aangesloten zijn. Ook in dit geval vervalt de garantie.
Beschadigde of verwijderde zegels:
Op het product aangebrachte zegels, barcodes, waarschuwingen of andere stickers die verbroken of verwijderd zijn, leiden tot het vervallen van de garantie.
Verbruiksartikelen:
Inktcartridges en tonercassettes waarvan de verzegeling/verpakking is verbroken. Cosmetica, verzorgingsproducten en parfums, waarvan de verpakking is geopend.
Hygiëne producten:
Artikelen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om teruggezonden te worden, zoals in-ear headsets, tandenborstels, massage-, scheer-, of epileerapparaten, stijl- en krultangen waarvan de verzegeling/verpakking is verbroken.

In ieder geval geldt: Bouw alleen zelf componenten in, als u zeker weet hoe u dit moet doen. Bij elk van de hierboven omschreven defecten vervalt onherroepelijk de garantie.